Daň z přidané hodnoty – změny platné od 1.1.2014

01.01.2014 10:25

Od 1. 1. 2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání, hlášení včetně příloh, přihlášku k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH elektronicky. Výjimka existuje pouze pro plátce DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč, pokud jim nevzniká povinnost podat přiznání elektronicky z jiného důvodu.

Dojde k omezení ručení příjemce za DPH u zdanitelných plnění pouze na platby překračující dvojnásobek částky, podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Ručení za nezaplacenou DPH se tedy omezí pouze na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí 700 000 Kč. (Týká se plateb na nezveřejněný účet poskytovatele zdanitelného plnění a plateb nespolehlivým plátcům.) (§ 109 ZDPH)

Zpět