Jsme členem skupiny TRA

Česky English Deutsch Español

Náš tým

společnost Účetní s.r.o – 6.3.2024

Profil společnosti

Společnost Účetní s.r.o. byla založena v roce 1996. Od vzniku společnosti je předmětem její činnosti komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, daňové a účetní poradenství a navazující ekonomicko-­­poradenské činnosti. S rozvojem společnosti došlo postupně k založení Účetní společnosti k.s. (poskytuje účetní služby převážně neplátcům DPH) a Auditorské s.r.o. (zaměřuje se na poskytování daňového poradenství).
sluzby
Tým zaměstnanců společnosti tvoří kolektiv odborníků pracujících pod vedením auditora, účetních a daňových poradců. Prioritou naší firmy je, aby služby poskytované klientům naplnily v maximální míře jejich očekávání. Proto se snažíme naši nabídku stále aktualizovat a zlepšovat. Společnost poskytuje své služby rovněž v anglickém a německém jazyce. V současné  době  zabezpečuje činnost firmy Ing. Tomáš Novotný, který je členem Komory daňových poradců ČR a Komory auditorů ČR.
Společnost poskytla od svého vzniku služby již několika stovkám klientů, z nichž většina se na ni trvale obrací. Mezi naše klienty patří domácí i zahraniční společnosti podnikající ve službách, obchodě, v cestovním ruchu, průmyslu i v zemědělské výrobě, ale také advokáti, soukromí lékaři i profesionální sportovci. Patří mezi ně zcela malé firmy, vedle toho však řada středních a několik velkých firem. I když klienty jsou převážně podnikatelské subjekty, setkáváme se i s problematikou rozpočtových, příspěvkových organizací a neziskových organizací. Společnost nabízí klientům možnost komunikace s využitím internetu. Jedná se o možnost vzdáleného přístupu k účetnímu softwaru, díky kterému můžete mít vždy k dispozici aktuální data. Také předávání vstupních informací od klienta a výstupů z účetnictví, popř. i zasílání celých zpracovaných účetních databází. Dále společnost provozuje pro své klienty online fakturační systém.
sluzby
sluzby
sluzby