Jsme členem skupiny TRA

Česky English Deutsch Español

Tax Representative Alliance

Naše společnost se stala členem skupiny TRA v květnu 2015.

Tax Representative Alliance (TRA) je asociace nezávislých specialistů v oblasti DPH z řady evropských zemí se specializací v účetnictví, právu a daňovém poradenství. Účelem je pomoci společnostem se zahraničním přesahem a mezinárodním skupinám s řešením problematiky DPH v rámci EU a dalších zemí.

Na základě spolupráce s členy TRA napříč Evropou poskytujeme našim klientům služby daňového poradenství, registraci k DPH a následné podávání přiznání k DPH a souhrnných hlášení a zpracování výkazu Intrastat a dalších agend.

Mezi situace, kdy je potřeba se zabývat dopady DPH patří:

  • Držení zásob v lokálních skladech a jejich následný prodej českým zákazníkům.
  • Využívání konsignačního skladu a prodej produktů českým zákazníkům.
  • Využívání Amazon Fulfillment Service (FBA) u zahraničního prodejce s dodáním přes český sklad.
  • Koupě a prodej zboží v České republice bez toho, aby překročilo hranice.
  • Dovoz zboží do České republiky ze třetích zemích nebo jiného členského státu EU a prodej zboží tuzemským zákazníkům.
  • Dodání zboží mezi Českou republikou a jinými členskými státy EU (intrakomunitární dodání zboží).
  • Organizování živých vystoupení (konference, umění, vzdělání) v České republice.
  • Zasílání zboží fyzickým osobám (internetový obchod, Amazon prodejci) a překročení limitu pro zasílání do České republiky.
  • Situace, kdy zahraniční společnost není registrována k dani, ale obdrží službu za podmínek reverse-charge systému (přenesení daňové povinnosti).
  • Přemístění vlastního zboží v rámci mezi státy EU.