Jsme členem skupiny TRA

Česky English Deutsch Español

Novinky

Blíží se lhůta pro podání daňového přiznání!

17.03.2023 12:34

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2022 je do 3. 4. 2023.

-Podávání daňového přiznání v roce 2023 – lhůty: lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (2. 5. 2023), Lhůta 6 měsíců pro daňového poradce a advokáta (dále jen poradce) –
plná moc nemusí být uložena v 3 měsíční lhůtě u správce daně,
-I prostřednictvím poradce může být podáno daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců – poradce podá do 3. 4. 2023.

Připomínky KDP ČR k návrhu vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování IS datových schránek.

23.02.2023 15:28

Komora daňových poradců podala k novele vyhlášky zásadní připomínku: Od 1. 1. 2023 dochází k rozšíření datových schránek mezi fyzické osoby, které nemusí být zcela zdatné v ovládání informačních technologií a které systém datových schránek mohou využívat minimálně (např. jen k podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob). Vzhledem k předpokladu, že většina fyzických osob, kterým je datová schránka zřízena ze zákona po 1. 1. 2023, bude datovou schránku používat výhradně pro daňové řízení, tak by bylo vhodné, aby uložení zpráv v datové schránce bylo alespoň po základní lhůtu pro stanovení daně. Proto navrhujeme, aby doba uložení datových zpráv v datové schránce činila 3 roky.

Nezapomeňte na termín 15. února 2023!

14.02.2023 14:16

Termín 15. 02. 2023 je důležitý pro : • podpis prohlášení k dani na rok 2023 • možnost požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (pokud tedy nemáte povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob)

Připomínáme lhůtu pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

24.01.2023 15:44

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v letošním roce uplyne v úterý 31. ledna 2023. Na zaplacení daně je pak čas až do konce května.