Jsme členem skupiny TRA

Učetní spol.

Novelizace daňových zákonů


21.06.2017 9:01

Dne 16. června 2017 vstoupil v platnost zákon č.  170/2017  Sb.,  kterým  se  mění  některé  zákony v oblasti daní. Změny  zákonů  připravené Ministerstvem financí budou účinné od 1. července 2017. Finanční správa ČR vydala v této souvislosti informaci  ke změnám a novým postupům, které přináší novela  zákona o daních z příjmů, novela zákona o rezervách,  změny na dani z příjmů fyzických osob a změny na dani  z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dále novela zákona o DPH a novela zákona o správních poplatcích.  Více se dozvíte zde: www.financnisprava.cz

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2017


07.06.2017 10:12

S novelou zákona o DPH s očekávanou účinností od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti. Režim bude doplněn o následující položky zprostředkování dodání investičního zlata, dodání nemovité věci v nuceném prodeji, stavební a montážní práce — poskytnutí pracovníků, Více…

Změna v nemocenské pro dlouhodobě nemocné zaměstnance


24.05.2017 10:59

Poslanecká sněmovna schválila novelu, podle které budou po 31. dni pracovní neschopnosti nemocní dostávat 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 61. dne nemoci se dávka zvýší na 72 %. V současné době zaměstnanec v prvních třech dnech nemoci nedostává nic, od 4. do 14. Více…

Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou


11.05.2017 9:18

Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky, že žádosti o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období roku 2017 je možno podávat nejpozději do 31. 5. 2017. Více informací naleznete zde: www.financnisprava.cz

domu_pic_1 domu_pic_2 domu_pic_3 domu_pic_4

Daňový kalendář

Účetní s.r.o. – Vedení účetnictví v Praze, Daňové poradenství

Od vzniku společnosti Účetní s.r.o. je předmětem její činnosti komplexní vedení účetnictví a zejména pak vedení účetnictví v Praze, daňové evidence, vedení mezd, daňové poradenství, účetní poradenství a navazující ekonomicko-­­poradenské činnosti. Společnost rovněž nabízí klientům možnost komunikace s využitím internetu. Jedná se zejména o nastavení vzdáleného přístupu k účetnímu softwaru, díky kterému můžete mít vždy k dispozici aktuální data. Systém umožňuje i předávání vstupních informací od klienta a výstupů z účetnictví, popř. i zasílání celých účetních databází. V neposlední řadě společnost provozuje pro své klienty online fakturační systém.  Co nabízí Účetní s.r.o., Praha 10


Zkušenosti a profesionální přístup

Účetní společnost nabízí přes 17 let zkušeností v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a vedení mezd. Sídlí v Praze, přesněji v Praze 10 a tím pádem má Účetní společnost výbornou výchozí pozici pro spravování velkých i menších klientů.


Individuální přístup ke každému

Pro klienty jsou zaměstnanci Účetní společnosti k dispozici jak telefonicky, tak elektronicky. Udržování si dobrých vztahů z KAŽDÝM klientem je v oblastí účetnictví, daňového a účetního poradenství z pohledu Účetní společnosti pravidlo č. 1


Vedení účetnictví, mezd a daní bez jakéhokoliv omezení

Nezáleží nám na tom, jestli je klient z Prahy, Brna či z Ostravy nebo jestli má daná firma 10, 50 nebo 200 zaměstnanců. Účetní společnost má dostatek certifikovaných zaměstnanců na zpracování jakékoliv zakázky z oblasti účetnictví, daňové evidence a vedení mezd.
Google+