Jsme členem skupiny TRA

Česky English Deutsch Español

Služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví zajišťujeme převážně dodavatelsky v sídle naší společnosti. Účetnictví je vedeno v programu Premier společnosti Premier Systém a.s.. Program umožňuje sestavit variabilní výstupy podle přání zákazníka (sledování středisek, zakázek, speciální členění nákladů, výnosů, výkazy, apod.). Součástí zpracování účetnictví je i vyhotovení souvisejících daňových přiznání. Další výstupy jsou zpracovávány dle dohody a potřeb zákazníka. V našich možnostech je rovněž zajistit vedení účetnictví přímo v sídle společnosti našeho klienta. Dle našeho názoru nabízí externí vedení účetnictví několik výhod:
  • bezprostřední vazbu mezi účetnictvím a poradenskými činnostmi,
  • široké a dlouhodobé zkušenosti a zázemí naší poradenské firmy,
  • operativní řešení problémů za spolupráce účetních a daňových poradců a auditora a jejich neustálý dohled nad zpracovávaným účetnictvím,
  • odpovědnost za vedené účetnictví; jsme pojištěni na škody, které by mohly vzniknout naší činností,
  • pravidelné informování o změnách v účetních a daňových předpisech,
  • vyšší efektivita účetních a poradenských služeb.
 
Vedení daňové evidence zajišťujeme dodavatelsky v sídle naší společnosti. Evidence je vedena v programu Účto. Standardní součástí zpracování evidence je rovněž vyhotovení souvisejících daňových přiznání. Další výstupy jsou zpracovávány dle dohody a potřeb zákazníka.

Vedení mezd

Společnost zajišťuje vedení mezd pro malé i velké organizace. Mzdová agenda malých organizací je vedena v programu Účto, pro velké organizace používáme program PREMIER. Součástí vedení mezd je veškerý styk s úřady, tj. vyhotovení a odeslání měsíčních přehledů na správu sociálního zabezpečení, vyhotovení přehledů pro kontrolu ze strany finančního úřadu, zdravotních pojišťoven či správy sociálního zabezpečení. Zákazník obdrží kompletně zpracovanou mzdovou agendu včetně převodních příkazů pro odvody z mezd a výplat zaměstnanců bankovním převodem. I v tomto případě je možné se dohodnout na předávání dalších výstupů dle Vašich konkrétních potřeb.

Daňové a účetní poradenství

Účetnictví, které zpracováváme našim klientům, je průběžně kontrolováno daňovými poradci, což zajišťuje provázanost účetních a daňových hledisek. Eventuální problémové oblasti či případy tak můžeme včas identifikovat. Dále poskytujeme služby daňového poradenství, např. daňové konzultace, daňové optimalizace, vypracování daňových přiznání, odklady přiznání, daňový audit. Společnost má rovněž zkušenosti s prováděním rozsáhlejších projektů, např. s daňovou problematikou provázející restrukturalizaci podnikatelských aktivit.
Nabízíme dohled nad účetnictvím vedeným zaměstnanci klienta, pomoc při zpracování roční účetní závěrky, konzultace k Vašim účetním problémům a zpracování výkazů a tabulek pro další podnikatelské potřeby (cash-flow, podklady pro úvěr, apod.).

Ostatní služby

Naše služby je možné využít rovněž k řešení speciálních otázek v oblasti daňové, finanční či personální, např. daňová optimalizace, žádosti o úvěr, posouzení pracovních smluv, formy výpovědí, apod.