Jsme členem skupiny TRA

Česky English Deutsch Español

Učetní spol.

Zaměstnavatel a povinnosti vyplývající z GDPR


06.08.2018 7:37

Dne 29.6.2018 zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR. V článku 6 GDPR bod 1. pod písm. c) je uvedeno, že zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, je-li nezbytné pro splnění právních povinností, které Více…

Novela daňového řádu


28.06.2018 7:30

Dne 5. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 94/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novelizace souvisí s úpravou směrnice 2016/2258, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, v otázce přístupu Více…

Základní náhrada, stravné a průměrné ceny PHM pro rok 2018


11.01.2018 8:08

Ve Sbírce zákonů České republiky byla publikována Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Uvedená novela nabyla účinnosti 1. 1. 2018, více na www.sbirka.cz

Zahraniční stravné pro rok 2018


06.12.2017 13:12

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 401/2017 Sb., ze dne 23. listopadu 2017, s účinností od 1. ledna 2018 výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018. Sazby zahraničního stravného pro jednotlivé země naleznete zde: www.mfcr.cz

domu_pic_1 domu_pic_2 domu_pic_3 domu_pic_4

Daňový kalendář

Účetní s.r.o. – Vedení účetnictví v Praze, Daňové poradenství

Od vzniku společnosti Účetní s.r.o. je předmětem její činnosti komplexní vedení účetnictví a zejména pak vedení účetnictví v Praze, daňové evidence, vedení mezd, daňové poradenství, účetní poradenství a navazující ekonomicko-­­poradenské činnosti. Společnost rovněž nabízí klientům možnost komunikace s využitím internetu. Jedná se zejména o nastavení vzdáleného přístupu k účetnímu softwaru, díky kterému můžete mít vždy k dispozici aktuální data. Systém umožňuje i předávání vstupních informací od klienta a výstupů z účetnictví, popř. i zasílání celých účetních databází. V neposlední řadě společnost provozuje pro své klienty online fakturační systém.  Co nabízí Účetní s.r.o., Praha 10


Zkušenosti a profesionální přístup

Účetní společnost nabízí přes 17 let zkušeností v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a vedení mezd. Sídlí v Praze, přesněji v Praze 10 a tím pádem má Účetní společnost výbornou výchozí pozici pro spravování velkých i menších klientů.


Individuální přístup ke každému

Pro klienty jsou zaměstnanci Účetní společnosti k dispozici jak telefonicky, tak elektronicky. Udržování si dobrých vztahů z KAŽDÝM klientem je v oblastí účetnictví, daňového a účetního poradenství z pohledu Účetní společnosti pravidlo č. 1


Vedení účetnictví, mezd a daní bez jakéhokoliv omezení

Nezáleží nám na tom, jestli je klient z Prahy, Brna či z Ostravy nebo jestli má daná firma 10, 50 nebo 200 zaměstnanců. Účetní společnost má dostatek certifikovaných zaměstnanců na zpracování jakékoliv zakázky z oblasti účetnictví, daňové evidence a vedení mezd.
Facebook