Jsme členem skupiny TRA

Česky English Deutsch Español

Učetní spol.

Prominutí záloh na silniční daň 2022


23.09.2022 14:22

Na období roku 2022 došlo ke zrušení záloh na daň silniční. Splatných: 19.04.2022 15.07.2022 17.10.2022 15.12.2022. Toto rozhodnutí bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji 24.03.2022 s nabytím účinnosti dnem oznámení. Více informaci na webu mfčr

Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím DPPO


16.09.2022 11:01

  Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 609/2020 Sb. byla rozšířena možnost zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku o podání na základě žádosti skrze správce daně z příjmu. Součástí DPPO podávaného na Finanční správu jsou vždy výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku Více…

Jednorázový příspěvek na dítě


14.09.2022 13:08

Vláda schválila jednorázový příspěvek na dítě 5 000,- Kč o který je možné zažádat od 18.08.2022. Tento příspěvek je určen dětem do 18 let. Podmínkou získání příspěvku je, aby roční hrubý příjem rodiny, ve které děti žijí, nepřesáhl 1 milión Kč. Podat žádost je možné Více…

Prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň


27.10.2020 16:37

V souvislosti s nouzovým stavem promíjí ministryně financí příslušenství daně a zálohy na daň ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí (zde) správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z činnosti, která byla zakázána nebo omezena Usnesením vlády České Více…

domu_pic_1 domu_pic_2 domu_pic_3 domu_pic_4

Daňový kalendář

Účetní s.r.o. – Vedení účetnictví v Praze, Daňové poradenství

Od vzniku společnosti Účetní s.r.o. je předmětem její činnosti komplexní vedení účetnictví a zejména pak vedení účetnictví v Praze, daňové evidence, vedení mezd, daňové poradenství, účetní poradenství a navazující ekonomicko-­­poradenské činnosti. Společnost rovněž nabízí klientům možnost komunikace s využitím internetu. Jedná se zejména o nastavení vzdáleného přístupu k účetnímu softwaru, díky kterému můžete mít vždy k dispozici aktuální data. Systém umožňuje i předávání vstupních informací od klienta a výstupů z účetnictví, popř. i zasílání celých účetních databází. V neposlední řadě společnost provozuje pro své klienty online fakturační systém.  

Co nabízí Účetní s.r.o., Praha 10

Zkušenosti a profesionální přístup

Účetní společnost nabízí přes 17 let zkušeností v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a vedení mezd. Sídlí v Praze, přesněji v Praze 10 a tím pádem má Účetní společnost výbornou výchozí pozici pro spravování velkých i menších klientů.
 

Individuální přístup ke každému

Pro klienty jsou zaměstnanci Účetní společnosti k dispozici jak telefonicky, tak elektronicky. Udržování si dobrých vztahů z KAŽDÝM klientem je v oblastí účetnictví, daňového a účetního poradenství z pohledu Účetní společnosti pravidlo č. 1
 

Vedení účetnic

tví, mezd a daní bez jakéhokoliv omezení

Nezáleží nám na tom, jestli je klient z Prahy, Brna či z Ostravy nebo jestli má daná firma 10, 50 nebo 200 zaměstnanců. Účetní společnost má dostatek certifikovaných zaměstnanců na zpracování jakékoliv zakázky z oblasti účetnictví, daňové evidence a vedení mezd.