Připomínky KDP ČR k návrhu vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování IS datových schránek.

23.02.2023 15:28

Komora daňových poradců podala k novele vyhlášky zásadní připomínku: Od 1. 1. 2023 dochází k rozšíření datových schránek mezi fyzické osoby, které nemusí být zcela zdatné v ovládání informačních technologií a které systém datových schránek mohou využívat minimálně (např. jen k podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob). Vzhledem k předpokladu, že většina fyzických osob, kterým je datová schránka zřízena ze zákona po 1. 1. 2023, bude datovou schránku používat výhradně pro daňové řízení, tak by bylo vhodné, aby uložení zpráv v datové schránce bylo alespoň po základní lhůtu pro stanovení daně. Proto navrhujeme, aby doba uložení datových zpráv v datové schránce činila 3 roky.

Zpět