Daň z přidané hodnoty – změny platné od 1.1.2015

11.12.2014 10:37

Novelou zákona o DPH se zavádí nová sazba daně ve výši 10 %. Tato sazba je označována jako „druhá snížená sazba“ (sazba DPH ve výši 15 % je nově označena jako „první snížená sazba“) a aplikuje se například na knihy, kojeneckou výživu a léky včetně veterinárních léčiv (úplný seznam zboží je uveden v příloze č. 3a zákona o DPH).

Poslaneckou sněmovnou byla schválena novela zákona o DPH, která obsahuje návrh rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti např. u prodeje mobilních telefonů, tabletů, obilovin, cukrové řepy a dalšího zboží. Zároveň by mělo dojít ke zrušení ustanovení, kterým mělo dojít od 1. 1. 2015 ke snížení obratu pro povinnou registraci k DPH na 750 tis. Kč. Stávající limit obratu ve výši 1 mil. Kč by zůstal zachován. Vzhledem k procesu schvalování však nelze odhadnout konečnou podobu uvedené novely. O konečné podobě novely Vás budeme informovat.

Zpět