Daň z příjmů FO – změny platné od 1.1.2015

11.12.2014 10:35

Na základě novely zákona o daních z příjmů č. 267/2014 Sb., dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2 400 Kč (15 804 Kč) ročně, na třetí a další dítě o 3 600 Kč (17 004 Kč) ročně.
Bude uplatněno omezení výdajů uplatňovaných u příjmů ze živnosti ve výši 60 % příjmů částkou 1 200 000 Kč resp. u živnosti řemeslné (s možností uplatnit výdaje 80 % příjmů) částkou 1 600 000 Kč. Dosud byly omezeny pouze výdaje uplatňované procentem z příjmů ve výši 30 % (600 000 Kč) a 40 % (800 000 Kč).

Nadále nebudou moci fyzické osoby uplatňující výdaje paušálem uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Pro osvobozené příjmy přesahující 5 mil. Kč je fyzickým osobám stanovena povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Dosud nebylo nutné osvobozené příjmy správci daně oznamovat.

Dále budou zdaněny bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček u fyzických osob, půjde-li o příjmy ze závislé činnosti – např. bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům budou nezdaněny jen u jistiny do 300 tis. Kč, výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnancům daňově zvýhodněny nebudou. Dosud byly tyto příjmy z předmětu daně z příjmů fyzických osob vyjmuty.

Nedojde k osvobození podílů na zisku společníků s.r.o. a dividend od daně z příjmů fyzických osob (k osvobození mělo dojít k 1. 1. 2015).

Nově bude možné uplatnit daňové zvýhodnění související s platbami na životní pojištění pouze v případě, že smlouva o životním pojištění nebude umožňovat tzv. mimořádné výběry (výběr bude možný až po 60 letech věku). Nebude možné uplatnit daňové zvýhodnění u životního pojištění, které je určeno k investování.

Zpět