Daňový řád – změny platné od 1.1.2015

11.12.2014 10:40

Subjekty (zástupci subjektů) se zřízenou datovou schránkou budou povinny dle § 72 odst. 4 Daňového řádu komunikovat se správcem daně výhradně elektronicky.

Novela daňového řádu zavádí možnost individuálního promíjení příslušenství daně (penále, úrok z prodlení, úrok z posečkané částky), ale pouze u úroků a penále, které vzniknou po 1. 1. 2015.

Zpět