Daň z příjmů FO – změny platné od 1.1.2014

01.01.2014 10:13

Dojde k navýšení hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce na 10 000 Kč v případě, že zaměstnanec u plátce nepodepsal prohlášení k dani. Zároveň je možné využít ustanovení, které umožňuje poplatníkům zahrnout příjmy ze závislé činnosti do daňového přiznání. Sražená daň z těchto příjmů se započte na daňovou povinnost poplatníka. U ostatních příjmů (dohoda o pracovní činnosti a pracovní poměr) se limit placení srážkové daně při příjmu do 5 000 Kč při nepodepsaném prohlášení poplatníka ruší. (§ 6 a § 36 ZDP)

Nově dochází k osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, pokud v jednom roce nepřesáhnou 100 000 korun. Dále se osvobozuje příjem z prodeje cenného papíru, pokud ho poplatník vlastnil alespoň tři roky (změna z 6 měsíců na 3 roky). (§ 4 a §10 ZDP)

Dále se navyšuje limit pro osvobození příležitostných příjmů od daně z příjmů z 20 000 Kč na 30 000 Kč u ostatních příjmů. (§ 10 ZDP)

Zpět