Individuální prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

11.08.2016 9:37

S účinností od 29. července 2016 byla přijata právní úprava týkající se individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Bližší informace naleznete na www.financnisprava.cz.

Zpět