Mzdová agenda – změny platné od 1.1.2014

01.01.2014 9:28

Dohody o srážkách ze mzdy
Dluh bude možné zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu nebo z náhrady mzdy ve výši nepřesahující jejich polovinu. To znamená, že jakýkoli dluh zaměstnance bude od roku 2014 možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy, ovšem maximálně do poloviny jeho čisté mzdy nebo náhrady mzdy. Nové limity pro výši srážek ze mzdy na základě dohody se budou aplikovat i na dříve uzavřené dohody.

Výpočet srážek ze mzdy při souběhu dohod o srážkách ze mzdy s exekucemi bude složitější. Bude nutný výpočet tzv. na dvakrát: pro účely exekuce dle občanského soudního řádu a pro účely dohody dle nového občanského zákoníku až do výše poloviny čisté mzdy.

 
Insolvence
Zaměstnavatel bude povinen kontrolovat insolvenční rejstřík, zda v něm nejsou uvedeni jeho zaměstnanci. Na základě zjištění v insolvenčním rejstříku bude povinen okamžitě provádět srážky ze mzdy a tyto deponovat do doby než obdrží exekuční příkaz od insolvenčního správce.
 

Zpět