Novela daňového řádu

28.06.2018 7:30

Dne 5. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 94/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novelizace souvisí s úpravou směrnice 2016/2258, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, v otázce přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. Účelem transpozice této směrnice je umožnit správci daně přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz.

Zpět