Novela zákona o daních z příjmů

04.05.2016 10:41

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 25. 4. 2016 novela zákona o daních z příjmů v částce 49 pod číslem 125/2016 Sb., která mimo jiné obsahuje zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně a u třetího a dalšího dítěte vzroste částka z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. května. Toto zvýšení se poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. V ročním zúčtování bude sleva poskytnuta zpětně i za kalendářní měsíce leden až duben, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.

Zpět