Jsme členem skupiny TRA

Česky English Deutsch Español

Novinky

Zaměstnavatel a povinnosti vyplývající z GDPR

06.08.2018 7:37

Dne 29.6.2018 zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR. V článku 6 GDPR bod 1. pod písm. c) je uvedeno, že zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, je-li nezbytné pro splnění právních povinností, které se na zaměstnavatele vztahují. V uvedeném případě může zaměstnavatel daně ze závislé činnosti pro účely zdanění příjmů zaměstnance v rozsahu, v jakém to požaduje zákon o daních z příjmů, zpracovávat osobní údaje,
a to bez souhlasu zaměstnance. Úplné znění sdělení GFŘ naleznete zde: www.financnisprava.cz

Novela daňového řádu

28.06.2018 7:30

Dne 5. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 94/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novelizace souvisí s úpravou směrnice 2016/2258, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, v otázce přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. Účelem transpozice této směrnice je umožnit správci daně přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz.

Základní náhrada, stravné a průměrné ceny PHM pro rok 2018

11.01.2018 8:08

Ve Sbírce zákonů České republiky byla publikována Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Uvedená novela nabyla účinnosti 1. 1. 2018, více na www.sbirka.cz

Zahraniční stravné pro rok 2018

06.12.2017 13:12

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 401/2017 Sb., ze dne 23. listopadu 2017, s účinností od 1. ledna 2018 výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018. Sazby zahraničního stravného pro jednotlivé země naleznete zde: www.mfcr.cz