Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti

25.10.2017 12:43

Finanční správa upozorňuje na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro zaměstnance a zaměstnavatele. Jedná se o nové vzory tiskopisů Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (25 5457 MFin 5457 — vzor č. 26) a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (25 5457/B MFin 5457/B — vzor č. 1). Od zdaňovacího období 2018 budou mít možnost zaměstnanci vyplňovat a podepisovat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti buď dosavadním způsobem, tj. v listinné podobě, nebo v elektronické podobě. Více na http://www.financnisprava.cz

Zpět