Pokyn č. 4 MF – o stanovení lhůt při správě daní

01.09.2014 11:51

Dne 12.8.2014 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR na svých internetových stránkách informace o stanovení lhůt při správě daní.

Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu a u neukončených daňových řízení , zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. MF-1. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, započte též doba, která uplynula ode dne zahájení těchto řízení do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.

Více informací o lhůtách naleznete v příloze, dostupné na odkazu níže.

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/pokyn-c-4-mf-o-stanoveni-lhut-pri-sprave-18779

Zpět