Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2017

07.06.2017 10:12

S novelou zákona o DPH s očekávanou účinností od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti. Režim bude doplněn o následující položky zprostředkování dodání investičního zlata, dodání nemovité věci v nuceném prodeji, stavební a montážní práce — poskytnutí pracovníků, dodání zboží poskytnutého původně jako záruka a dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví. Více informací naleznete na adisspr.mfcr.cz

Zpět