Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29.7.2016

13.09.2016 12:52

V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od 29.7.2016, dochází k nutnosti úprav formulářů daňového přiznání k DPH, pokynů k vyplnění přiznání k DPH a obdobně i pro kontrolní hlášení. Blíže na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016/uprava-priznani-k-DPH-a-kontrolniho-hlaseni-s-novelou-zakona-o-DPH-od-29-7-2016-7480

Zpět