Zaměstnavatel a povinnosti vyplývající z GDPR

06.08.2018 7:37

Dne 29.6.2018 zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR. V článku 6 GDPR bod 1. pod písm. c) je uvedeno, že zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, je-li nezbytné pro splnění právních povinností, které se na zaměstnavatele vztahují. V uvedeném případě může zaměstnavatel daně ze závislé činnosti pro účely zdanění příjmů zaměstnance v rozsahu, v jakém to požaduje zákon o daních z příjmů, zpracovávat osobní údaje,
a to bez souhlasu zaměstnance. Úplné znění sdělení GFŘ naleznete zde: www.financnisprava.cz

Zpět