Zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou

07.08.2014 17:29

Zcela novou možnost elektronické komunikace spustila v těchto dnech Finanční správa ČR pro daňové poplatníky. K tomu, aby mohli platně poslat písemnost svému správci daně, nepotřebují uznávaný elektronický podpis. Úplně postačí, když vlastní datovou schránku, kterou zcela zdarma zřizuje Ministerstvo vnitra ČR.

Jak funguje nová komunikace se správcem daně v praxi?

  • Poplatník vyplní příslušný elektronický formulář v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ (dostupné na internetové adrese: www.daneelektronicky.cz) a pro odeslání písemnosti klikne na tlačítko „Ověření identity přihlášením do datové schránky“.
  • Systém se automaticky přesměruje na internetové stránky Datových schránek, kde se poplatník přihlásí způsobem, jakým se běžně přihlašuje do své datové schránky. Tím dojde k „podepsání“ a následně k řádnému odeslání podání správci daně.
    Finanční správa navíc usnadňuje majitelům datových schránek přístup do další užitečné aplikace finanční správy, a to do Daňové informační schránky. Na přihlašovací stránce zvolené aplikace stačí pro vstup kliknout v záložce „Datovou schránkou“ na tlačítko „Přihlásit“.

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zjednoduseni-elektronicke-komunikace-5098

Zpět