Změny a novinky roku 2020

03.01.2020 18:19

S novým rokem přichází změny, které potřebujete znát. Zde jsme pro Vás shrnuli novinky v daních, mzdách, důchodech i ve finančních službách.

Zvýšení minimální a minimální zaručené mzdy

Minimální mzda letos vzroste ze 13 350 Kč na 14 600 Kč. Zaměstnanci pobírající minimální mzdu si tak polepší o 1250 Kč. Minimální mzda se tím zvýší na více jak 40 % průměrné mzdy.

Vzrostou také platy státních zaměstnanců. Zvýšení čeká všechny zaměstnance pobírající tabulkový plat, a to plošně o 1500 Kč. Mimo to dojde ke zrušení 1. platové třídy. Pracovníci, kteří patřili do první (nejnižší) platové třídy, budou nově patřit do 2. platové třídy. Jedná se například o kuchařky, knihovnice, uvaděčky v divadle a další. Tito zaměstnanci si tak polepší o více než 1500 Kč, a to zhruba o dalších 3,5 %.

 

Zvýšení záloh na zdravotním pojištění

Jednou ze záloh, která se od ledna zvýšila, je záloha na zdravotní pojištění. Vyměřovací základ pro její výpočet tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 %. Násobí se částkou vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy 34 835 Kč. Polovina průměrné mzdy činí 17 417,50 Kč, po zaokrouhlení 17 418 Kč.
Výši minimální zálohy tedy získáme: 17 418 × 13,5 = 2351,43. Po zaokrouhlení na celé koruny nahoru je to 2352 Kč. V roce 2019 byla minimální záloha 2208 Kč. V letošním roce si připlatíte 144 Kč.

Záloha na sociální, respektive důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku (přesněji daňového základu) a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny (v případě, že samostatně výdělečnou činnost provozujete po celý rok, tedy 12 kalendářních měsíců). Sazba pojištění pak činí 29,2 %.
Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8709 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru. Minimální záloha pro rok 2020 tedy činí 2544 Kč (8709 × 0,292 = 2543,028, zaokrouhlíme na celé koruny nahoru, čili 2544).

 

Od ledna 2020 začnou platit eNeschopenky

Smyslem eNeschopenek je urychlení předávání informací a dokumentace mezi zaměstnavateli, lékaři a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nemocným díky eNeschopenkám odpadne povinnost předávat zaměstnavateli klasický pětidílný propisovací formulář, jako tomu bylo dosud. Papírových dokladů se ale nezbavíte úplně.

 

Dávky a důchody

Od ledna dochází k automatickému zvýšení důchodů, a to nejen díky valorizaci. U starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů tedy od ledna 2020 došlo:

  • ke zvýšení základní výměry o 220 Kč měsíčně z 3270 Kč na 3490 Kč,
  • ke zvýšení procentní výměry o 5,2 % a navíc ještě o dalších 151 Kč.

Konkrétní výši valorizace pro příští rok vzhledem k současné úrovni měsíční penze najdete u vybraných případů v následující tabulce.

 

Zdroj a podrobnější informace: https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2020-v-kostce/

Zpět