Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím DPPO

16.09.2022 11:01

 

Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 609/2020 Sb. byla rozšířena možnost zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku o podání na základě žádosti skrze správce daně z příjmu.

Součástí DPPO podávaného na Finanční správu jsou vždy výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce). S účinností od 01.01.2021 mohou obchodní korporace všechny tyto výkazy jednoduchým zaškrtnutím možnosti v DPPO podat zároveň i do sbírky listin veřejného rejstříku.

Jedná se administrativní zjednodušení.  V případě, že subjekt podává DPPO elektronicky, nemusí již podávat stejné dokumenty na příslušný rejstříkový soud.

V daňovém přiznání jednoduše kliknete na přílohu k položce 11 I. Oddílu a zde zaškrtnete výkazy, které chcete zveřejnit do sbírky listin veřejného rejstříku. Vyplníte email pro potvrzení a tím je vše podáno. Není zde nutná speciální plná moc, dostačující je plná moc pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Více informací najdete na webu finanční správy

Zpět